Sai Lầm Khi Uống Nước Đun Sôi Gây Hại Sức Khỏe

Bản chất của việc đun sôi nước là dùng nhiệt để tiêu diệt các loại vi sinh vật, kí sinh trùng có hại trong nguồn nước. Ở 100 độ C, hầu hết các loại vi khuẩn sống trong nước sẽ bị tiêu diệt.

gọi ngay 24/7